Healthystyle.sk arrow Healthystyle.sk arrow Príznaky alkoholizmu
Príznaky alkoholizmu | Tlačiť |  E-mail
Utorok, 09 január 2007
Alkoholizmus ako každá choroba má určité vývojové fázy. V prvej a druhej fáze je pomoc ešte ľahká, lebo stačí vlastné rozhodnutie, aby človek prestal piť.

V tretej a štvrtej fáze prichádza do úvahy už len pomoc najprv v ústavnom, potom v ambulantnom liečení, pretože bez lekárskej pomoci sa už chorý z alkoholizmu nevylieči.

Ak budete pozorne sledovať tieto príznaky, určíte si štádium alkoholizmu u seba či známeho.

 

 1. Predalkoholická fáza (začiatočná)
  • večerné pitie s pocitom uvoľnenia a úľavy,
  • neskôr pri poháriku stály pocit úľavy,
  • postupné zvyšovanie dávok alkoholu.
 2. Varovná fáza (prípravná)

   

  • po vypití vznikajú krátkodobé výpady pamäti - "okienka",
  • pijan sa nevie rozpamätať, čo sa v tom čase stalo,
  • pitie "potajomky", fľaša v písacom stole, pod posteľou atď.,
  • postihnutý stále diskutuje o pití,
  • prvý pohár vypije čo najrýchlejšie,
  • nasleduje pocit viny z pitia, už nechce o ňom ani počuť,
  • častejšie vznikajú "okienka" v pamäti.
 3. Kritická fáza
  • po ochutnaní alkoholu sa už nevie zdržať pitia,
  • strata kontroly v pití,
  • vyhováranie sa postihnutého, že nepije veľa,
  • vznik spoločenských problémov z pitia, prehnaná snaha imponovať v spoločnosti,
  • obviňovanie okolia, ktoré ho dohnalo k pitiu,
  • pokusy o nepitie s bezúspešným koncom,
  • pijan sa pokúša piť len po obede alebo len mimo zamestnania, ale bez väčšieho úspechu,
  • strata priateľov a záujmov,
  • zmena zamestnania,
  • zmena vzťahov v rodine, na pracovisku,
  • zvýšené sebaľutovanie, stiahnutie sa do súkromie, aby sa neprezradil sklon k pitiu,
  • zhromažďovanie alkoholu, aby náhodou nezostal bez neho,
  • zanedbávanie stravy,
  • pokles sexuálnej potencie,
  • žiarlivosť,
  • pravidelné ranné pitie, poktorom nasleduje stále pitie.
 4. Chronická fáza
  • opíjanie sa, ktoré niekedy trvá niekoľko dní,
  • morálne defekty,
  • poruchy povahy, myslenia,
  • opitie sa už po malých dávkach,
  • nutkavé pitie bez zábran,
  • celkový duševný a telesný úpadok, ktorý sa končí ohlúpnutím.
  • Ak je to potrebné, pomôžte sebe či priateľovi včas vyhľadať protialkoholickú poradňu v okrese.
  • Uvedomte si, že alkohol je nebezpečný pre každého i pre spoločnosť. Dajte pozor, aby vás nepostihla táto ťažko liečiteľná choroba!
  • Vydal ako leták Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava v roku 1990.

Ak je to potrebné, pomôžte sebe či priateľovi včas vyhľadať protialkoholickú poradňu v okrese.

Uvedomte si, že alkohol je nebezpečný pre každého i pre spoločnosť. Dajte pozor, aby vás nepostihla táto ťažko liečiteľná choroba!

Vydal ako leták Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava v roku 1990.