Lēmums par īstermiņa vai ilgtermiņa ieguldījumu

Katram cilvēkam, neatkarīgi no tā, cik profesionāli tas darbojas noteiktā jomā, var pienākt brīdis, kad ir var rasties doma kaut kur ieguldīt. Tad ir svarīgi noskaidrot, vai ir labāk ieguldīt īstermiņā vai ilgtermiņā. Tikai tādā veidā ir iespējams pieņemt apdomīgu lēmumu, kas laika gaitā noteikti atmaksāsies.

Par ilgtermiņa ieguldījumu lēmumu sauc kapitāla budžetu, savukārt īstermiņa ieguldījumu lēmumu par apgrozāmo līdzekļu pārvaldību. Kapitāla budžeta veidošana ir kapitālizdevumu pieņemšanas process. Tie ir izdevumi, kuru ieguvumi sagaidāmi ilgākā laika posmā, kas pārsniedz vienu gadu. Pirms līdzekļu piesaistīšanas, ir jāizvērtē dažādu projektu rentabilitāte. Ieguldījumu priekšlikumi jānovērtē, ņemot vērā sagaidāmo rentabilitāti, saistītās izmaksas un ar projektiem saistītos riskus (mendapatkan uang dengan cepat).

Ieguldījumu lēmums ir svarīgs ne tikai jaunu vienību izveidei, bet arī esošo vienību paplašināšanai, pastāvīgo aktīvu aizstāšanai, pētniecības un attīstības projektu izmaksām un līdzekļu pārdalīšanai, ja agrāk veiktie ieguldījumi nesniedz rezultātus uz kuriem agrāk bija cerēts.

No otras puses, īstermiņa investīciju lēmums attiecas uz līdzekļu piešķiršanu kā naudas un ekvivalentu, debitoru parādu un krājumu starpā. Šādu lēmumu ietekmē kompromiss starp likviditāti un rentabilitāti. Iemesls ir tāds, ka jo vairāk likvīds ir aktīvs, jo mazāk tas varētu gūt peļņu, savukārt aktīvs ir daudz rentablāks, jo tas ir nelikvīdāks. Stabils īstermiņa investīciju vai apgrozāmo līdzekļu pārvaldības lēmums ir tāds, kas nodrošina augstāku organizācijas rentabilitāti, pareizu likviditāti un stabilu strukturālo stabilitāti.

Ir arī dažādi citi risinājumi, kur ir iespējams ieguldīt, sevišķi, ka nav priekšzināšanu par to, kur ir iespējams iegūt vislielāko apgrozību. Ilgtermiņa noguldījumus ir iespējams atrast arī starp bankas piedāvājumiem. Tiem piedāvā pāris procentu pieaugumu katru mēnesi. Skaits var nelikties liels, ber ir daudzi cilvēki, kas naudu izvēlas turēt kontā, kas nesniedz nekādu papildus pienesumu. Līdz ar to daudz kas ir atkarīgs no tā, vai naudu būs nepieciešams tuvākajā laikā izņemt. Daudzi konti nenodrošina pēkšņu pieeju, neatkarīgi no tā, cik ļoti ir nepieciešamas finanses tieši no ieguldījumu konta. Līdz ar to ir vērts izvērtēt dažādus aspektus, kas noteikti attaisnosies un neradīs zaudējumus īsākā vai ilgākā laikā.

Atkarībā arī no dažādu valstu noteikumiem, definīcijas par īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem var nedaudz atšķirties. Par īstermiņa noguldījumiem Latvijā uzskata tos aktīvus, kurus katra iestāde plāno izmantot gada laikā, vai arī ja tos ir plānots atmaksāt gada laikā. Starp īstermiņa ieguldījumu piemēriem uzņēmumiem var minēt mašīnas, iekārtas u.c. materiālas vai pat nemateriālas lietas, kuras ir plānots ieguldīt tā, lai gūtu peļņu, vienlaikus sniedzot pozitīvu sociālo efektu.

Gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ieguldījumi ir nopietni jāizvērtē, jo tie apver dažādus aspektus, tajā skaitā bioloģiskos aktīvus, debitorus, vērtspapīrus u.c. lietas, kas var tikt izmantoti, lai gūtu labumu. Noteikti nevajadzētu pret to izturēties vieglprātīgi, bet gan rūpīgi izvērtēt katru aspektu, lai veiksmīgi ieguldītu, neatkarīgi no iespējām vai iepriekšējās pieredzes. Gan uzņēmumi, gan privātpersonas var veikt dažāda veida noguldījumus, ja vien tie ir spējīgi atrast to, kas vislabāk noder un nerada papildus izdevumus, jo tādā veidā ieguldīt nemaz neatmaksāsies. Tāpat ir jāizvērtē arī spēja ieguldīt, jo katram ir dažāds apgrozībā pieejamais naudas daudzums. Ir jāizvērtē, cik vidēji katru nedēļu tiek tērēts un kā mainās izdevumi, lai labāk izprastu kā un kas ir nepieciešams, lai kaut kas atmaksātos ilgtermiņā vai īstermiņā.

Raksts tapis sadarbībā ar pinjaman24.com.